עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

קחו חלק בזיכוי הרבים הגדול בהרבצת התורה במידה גדושה לכל רחבי תבל

פרטים אישיים
פרטי תרומהפרטי ההנצחה